Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří již proběhly. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Vybavení školy

Vybavení školy

Škola má pro výuku pronajaty prostory v moderní budově Základní školy Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, Praha 9. Budova prošla celkovou rekonstrukcí (zateplení fasády, nová okna, rekonstruované toalety). V současné době probíhají stavební úpravy v souvislosti s vybudováním rekuperace a klimatizace vnitřních prostor budovy.

Škola sídlí ve druhém patře červeného pavilonu, kde má klasické učebny, učebnu informatiky, jazykovou učebnu, sborovnu, kabinet, ředitelnu a velkou hernu pro relaxaci žáků (stolní fotbal, ping-pong).

Všechny učebny jsou zařízeny novým žákovským nábytkem. Každá učebna je vybavena dataprojektorem propojeným s PC.

Učebna informačních technologií má 28 výkonných počítačů s operačním systémem Windows 10, rychlým připojením na internet a LCD monitory. Součástí vybavení učebny informačních technologií je dále dataprojektor, tiskárna, skener a  kopírka.

Pro výuku tělesné výchovy škola využívá dvě tělocvičny a venkovní hřiště. V suterénu se nacházejí nové šatní skříňky.
Každý žák má ve své třídě k dispozici uzamykatelný box

Pro výuku jsou k dispozici nové učebnice, mapy, nástěnné  výukové obrazy, výukové programy, výukový software a vzdělávací pořady na DVD. Většinu učebnic a sešity poskytujeme žákům po celou dobu studia.

Škola je bohatě vybavena učebními pomůckami pro názornou výuku, odebíráme množství odborných časopisů a novin (COT časopis pro cestovní ruch, Rozhledy, Týden, Bridge pro výuku angličtiny).

Fond knihovny je průběžně doplňován a obnovován. Žáci mají denně přístup do počítačové učebny s připojením k internetu.

Ve všech prostorách školy je možnost wifi připojení k internetu.

Žáci i učitelé se stravují v jídelně ZŠ v budově školy.