Dny otevřených dveří 8. 11. 2023 od 8 do 17 hodin a 17. 1. 2024 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Stejnopis (opis vysvědčení)

Stejnopis (opis) vysvědčení

Jak postupovat při ztrátě vysvědčení

 

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení nebo vysvědčení o maturitní zkoušce vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.

 

Žádost je možné zaslat elektronickou poštou: reditelka@sos-start.cz

V žádosti uvede žadatel jméno a příjmení (za studia i současné), datum narození, obor studia, ročník, školní rok, své telefonní číslo a email.

 

Po vyhotovení dokumentu bude žadatel vyzván k zaplacení poplatku na účet školy 102939166/0300, do zprávy pro příjemce uvede „své jméno a příjmení a opis dokumentů“.

Za každý stejnopis (opis) vysvědčení je účtován poplatek ve výši Kč 100,-.

 

Dokument lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky školy nebo může být žadateli zaslán poštou (k ceně budou připočteny náklady na poštovné dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb).

 

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

 

V Praze dne 1. 9. 2024

 

Mgr. Jana Novotná

ředitelka školy