Dny otevřených dveří 6. 11. 2024 od 8 do 17 hodin a 15. 1. 2025 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Koncepce školy

Koncepce školy

Školní vzdělávací program Cestovní ruch

Cestovní ruch patří u nás i ve světě k neustále se rozvíjejícím odvětvím národního hospodářství. Vytváří nové pracovní příležitosti a některým regionům, např. našemu hlavnímu městu, přináší nemalé příjmy do veřejných rozpočtů. Proto je nutné do budoucna připravit odborné pracovníky dobře jazykově vybavené, s odbornými znalostmi, samostatné a tvořivé, s komunikativními a organizačními schopnostmi. Tomu odpovídá také pojetí tohoto školního vzdělávacího programu, které klade důraz na univerzální připravenost, aby byli absolventi schopni pružně se přizpůsobovat stále rostoucím požadavkům současného trhu práce.

Prioritou výuky je odbornost aplikovaná do praxe, podpora všestranného rozvoje žáka, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, nezbytná je motivace k celoživotnímu učení.

Jednou z nejdůležitějších priorit školy je budování atmosféry důvěry, otevřenosti a porozumění mezi učiteli a žáky. Samozřejmostí je korektní jednání, vstřícnost, znalost osobních problémů žáků a individuální přístup.