Dny otevřených dveří 11. 11. 2020 od 8 do 17 hodin a 20. 1. 2021 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
Cestovní ruch4letý maturitní obor
image

Vyhledat v textu

Maturitní ples

Ples se konal 21. února 2020 v Kongresovém sálu hotelu Olšanka

Více

Účast v celostátní soutěži cestovního ruchu

I v letošním roce se žáci 4. ročníku zúčastnili celostátní soutěže škol cestovního ruchu REGION Plzeň. Soutěžili v kategorii jednotlivců i družstev. Letos se neumístili "na bedně," ale umístění v první polovině je také dobrým výsledkem. Žákům děkujeme za reprezentaci školy. 

Více
Zobrazit vše z dění ve škole

Záruka kvality naší odborné školy Start

Distanční výuka a prodloužené prázdniny14. října 2020

Usnesením vlády ze dne 12. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

 • Pokračujeme dále v distanční výuce dle upravených rozvrhů (prostřednictvím MS Teams a Bakaláři)
 • Žáci jsou dle novely školského zákona povinni se distanční výuky účastnit
 • Případnou absenci na distanční výuce žáci/zákonní zástupci omlouvají do 3 dnů třídnímu učiteli
 • Všem strávníkům jsou plošně odhlášeny obědy
 • Změnou organizace školního roku vyhlášenou ministerstvem školství budou od 26. 10. do 30. 10. 2020 podzimní prázdniny
 • Sledujte aktuální dění a případné nové pokyny

Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy

Distanční výuka2. října 2020

Dle Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 15/2020 přecházíme od pondělí 5. 10. do 16. 10. 2020 na distanční výuku. Žáci, kteří nebyli přítomni ve škole a potřebují si vyzvednout učebnice a jiné pomůcky, mohou přijít v úterý 6. 10. a ve středu 7. 10. v 10:00 hodin do budovy školy.

Novela školského zákona zakotvuje povinnost žáka se této formy výuky účastnit. Sledována je i "docházka" - účast na vzdělávání.

Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy

Zobrazit všechny aktuality
 • škola s téměř třicetiletou tradicí (člen Sdružení soukromých škol ČMS), menší škola rodinného typu; škola je pravidelně dobře hodnocená Českou školní inspekcí
 • kvalitní teoretická a praktická příprava (dobré výsledky u maturit, nadstandardní výuka jazyků, kvalitní programy a akce na podporu výuky, možnost získání certifikátů – jazyky, účetnictví, průvodcovství aj.)
 • odborná praxe ve firmách, cestovních kancelářích, hotelech
 • prospěch a docházku žáka mohou rodiče sledovat na webových stránkách školy
 • kvalitní vybavení školy a Wi-Fi připojení ve všech prostorách školy
 • mezinárodní ISIC průkaz prostřednictvím
 • výborné celkové klima školy (stabilní, zkušený učitelský sbor, dobré vztahy mezi lidmi, příjemné prostředí)
 • menší počty žáků ve třídách a v jazykových skupinách
 • individuální přístup k žákům, pomoc v krizových situacích
 • jídelna v budově školy, příspěvek zřizovatele na stravování žáků
Certifikátem kvality jsou pro nás spokojení žáci, jejich rodiče a stovky úspěšných absolventů.

Partneři

soukromeskoly idatabaze isic europass