Dny otevřených dveří 6. 11. 2024 od 8 do 17 hodin a 15. 1. 2025 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Organizace výuky

organizace výuky

Teoretická a praktická výuka

 

Výuka probíhá běžnou formou denního vyučování v kmenových, odborných a jazykových učebnách. Třídy se dělí do skupin na výuku cizích jazyků podle úrovně znalostí.

 

Kompetence jsou dále rozvíjeny prostřednictvím dalších organizačních forem výuky. Jsou uskutečňovány na mezipředmětovém základě v následujících skupinách předmětů:

 

  • cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a dějiny umění – tvorba produktu cestovního ruchu, zahraniční zájezdy, kulturní a přírodní památky Prahy a krajů České republiky, muzea a galerie, hotely a další ubytovací zařízení, Letiště Václava Havla, přednášky cestovatelů a odborníků z praxe, workshopy a přednášky na Metropolitní univerzitě Praha, průvodcovská činnost pro žáky a jiné klienty, památky UNESCO v ČR a v evropských zemích, veletrh cestovního ruchu, mezinárodní soutěž škol CR Region Plzeň

  • ekonomie, účetnictví, management, marketing, obchodní korespondence – podnikatelský záměr, Česká národní banka, Magistrát hl. m. Prahy, exkurze do výrobních podniků (např. Škoda Mladá Boleslav, Coca-Cola Praha, Pivovar Prazdroj), úřad práce, soutěže v psaní na klávesnici

  • český jazyk, literatura, cizí jazyky – literární soutěže, olympiády, divadelní představení, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, knihovny, průvodcovská činnost v českém a cizích jazycích, workshopy (např. Edison, Erasmus)

  • základy společenských věd – Senát a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, soudní přelíčení, minimální program prevence sociálně patologických jevů (např. kouření, AIDS, beseda s osobou léčenou ze závislosti na alkoholu a drogách, přednášky na téma rodinná a sexuální výchova, besedy s pracovníky Policie ČR na téma kriminalita mládeže, charitativní činnost - Fond SIDUS – podpora nemocných dětí ve FN Praha Motol)

  • matematika, základy přírodních věd – třídění odpadu, sběrný dvůr, Spalovna Malešice, ÚČOV, přírodní památky Prahy (např. Divoká Šárka, Prokopské údolí)

  • tělesná výchova – BOZP, ochrana člověka za mimořádných událostí, první pomoc, soutěže pořádané AŠSK a hl. m. Praha (např. Poprask), školní vánoční turnaj v bowlingu, sportovní den

  • informatika – hotelový software Agnis, účetní software Pohoda, tvorba katalogu CR, program ATF pro psaní všemi deseti prsty

 

Odborná praxe

 

Ve 2., 3. a 4. ročníku probíhá na pracovištích fyzických a právnických osob souvislá odborná praxe. Ta trvá ve 2. ročníku - 2 týdny, ve 3. ročníku 4 týdny a ve
4. ročníku 2 týdny. V rámci rozvoje odborných kompetencí si žáci sami vyhledají a dohodnou možnost absolvování praxe v konkrétní organizaci. Škola poté s daným subjektem uzavře smlouvu o praxi. Rozsah odborné praxe je vyjádřen v učebním plánu počtem týdnů za studium.

 

 

Podmínkou postoupení do vyššího ročníku je vykonání praxe v plném rozsahu, vypracování deníku praxe včetně hodnocení vypracovaného firmou a jejich odevzdání ve stanoveném termínu. V hodnocení žáka zaměstnavatel posuzuje: vystupování a upravenost zevnějšku, chování a komunikaci, docházku, zájem o práci a motivovanost, odborné a jazykové znalosti, plnění zadaných úkolů, plánování a organizování vlastní práce a schopnost a vhodnost pro daný obor.