Dny otevřených dveří 9. 11. 2022 od 8 do 17 hodin a 18. 1. 2023 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv. Rádi vás uvítáme.
image

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Praxe

Praxe

Jednou z forem výuky je praktické vyučování - učební praxe, jejímž cílem je, aby žáci získali základní dovednosti, poznali pracovní postupy i jednotlivé činnosti prováděné v oblasti cestovního ruchu a ověřili si teoretické vědomosti získané zejména v odborných předmětech.Formou praktické činnosti a řešení problémových úkolů žáci postupně nabývají konkrétnější představy o své budoucí profesi a připravují se k vykonání praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů. Nedílnou součástí výuky jsou exkurze, návštěvy výstav a veletrhů, práce s odborným tiskem a literaturou.Praktická výuka probíhá často formou žákovských projektů. Vyučování může probíhat podle obsahu v kmenových učebnách, v učebně informatiky, nebo mimo školu a v atraktivních lokalitách jejího okolí či celé republiky. Podle potřeby se žáci dělí do skupin.

Ve 3. a 4. ročníku škola navíc organizuje souvislou čtrnáctidenní praxi - odbornou praxi ve firmách cestovního ruchu, jako jsou cestovní kanceláře, cestovní agentury, informační centra, kulturní zařízení, historické objekty a ubytovací zařízení. Praxe probíhá na základě smlouvy uzavřené se školou. Jejím obsahem jsou různé činnosti pracovníka v cestovním ruchu, např. průvodce, referenta cestovní kanceláře či agentury, pracovníka hotelového provozu aj.

Podmínkou postoupení do vyššího ročníku je vykonání praxe v plném rozsahu, vypracování deníku praxe včetně hodnocení vypracovaného firmou a jejich odevzdání ve stanoveném termínu. V hodnocení žáka zaměstnavatel posuzuje: vystupování a upravenost zevnějšku, chování a komunikaci, docházku, zájem o práci a motivovanost, odborné znalosti, jazykové znalosti, plnění zadaných úkolů, plánování a organizování vlastní práce a schopnost a vhodnost pro daný obor. Splnění podmínek odborné praxe je započítáno do klasifikace předmětu praxe.