Dny otevřených dveří 8. 11. 2023 od 8 do 17 hodin a 17. 1. 2024 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Maturity

Maturity

Vše o státní maturitní zkoušce na www.cermat.cz

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024

se řídí:

   • Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v patném znění;

   • Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

   • Rámcovým a školním vzdělávacím programem oboru

 

Skladba maturitních předmětů pro obor:

 

obor: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH

Společná část (státní)

povinné zkoušky

1. Český jazyka a literatura (didaktický test)

2. Cizí jazyk, nebo Matematika (didaktický test)

 

Profilová část (školní)

povinné zkoušky

1. Český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška)

2. Cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška)

3. Cestovní ruch (ústní zkouška)

4. Kulturněhistorický zeměpis (ústní zkouška)

5. Soubor odborných předmětů (praktická zkouška)

 

Jednotlivé odborné zkoušky profilové části zahrnují učivo těchto předmětů:

Cestovní ruch – cestovní ruch, marketing, průvodcovské služby

Kulturněhistorický zeměpis - zeměpis cestovního ruchu, dějiny umění

Soubor odborných předmětů – cestovní ruch, ekonomika, účetnictví, písemná elektronická komunikace, informatika – zkouška je písemná, trvá 360 minut

 

V Praze dne 29. 9. 2023
Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy

 

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla)

   1. Epos o Gilgamešovi

   2. Homér: Odysseia

   3. Kosmas: Kronika česká

   4. Mastičkář

   5. Boccaccio: Dekameron

   6. Villon: Malý testament

   7. Shakespeare: Hamlet

   8. Shakespeare: Romeo a Julie

   9. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

   10. Molière: Lakomec

   11. Defoe: Robinson Crusoe

Světová a česká literatura 19. století (min. 3 díla)

   1. Puškin: Evžen Oněgin

   2. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži

   3. Poe: Povídky

   4. Dumas: Tři mušketýři

   5. Tyl: Strakonický dudák

   6. Mácha: Máj

   7. Erben: Kytice

   8. Havlíček: Tyrolské elegie

   9. Havlíček: Král Lávra

   10. Němcová: Babička

   11. Němcová: Divá Bára

   12. Němcová: V zámku a podzámčí

   13. Neruda: Povídky malostranské

   14. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

   15. Vrchlický: Noc na Karlštejně

   16. Jirásek: Staré pověsti české

   17. Tolstoj: Anna Kareninová

   18. Dostojevskij: Zločin a trest

   19. Gogol: Revizor

   20. Flaubert: Paní Bovaryová

   21. Zola: Zabiják

   22. Dickens: Oliver Twist

Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 díla)

   1. Shaw: Pygmalion

   2. Remarque: Na západní frontě klid

   3. Steinbeck: O myších a lidech

   4. Styron: Sophiina volba

   5. Eco: Jméno růže

   6. Hemingway: Stařec a moře

   7. Kafka: Proměna

   8. Nabokov: Lolita

   9. Orwell: 1984

   10. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče

Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 děl)

   1. Gellner: Radosti života

   2. Bezruč: Slezské písně

   3. Wolker: Těžká hodina

   4. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

   5. Čapek, K.: Bílá nemoc

   6. Čapek K.: Povídky z jedné kapsy

   7. Čapek K.: Povídky z druhé kapsy

   8. Poláček: Bylo nás pět

   9. Pavel: Smrt krásných srnců

   10. Pavel: Jak jsem potkal ryby

   11. Hrabal: Ostře sledované vlaky

   12. Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

   13. Hrabal: Postřižiny

   14. Fuks: Spalovač mrtvol

   15. Klíma: Má veselá jitra

   16. Viewegh: Báječná léta pod psa

   17. Mornštajnová: Hana

 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:

Žák vybírá 20 literárních děl.

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla.

Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla.

Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla.

Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl.

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 

Cestovní ruch (maturitní témata)

 

   1. Charakteristika CR (historie, osobnosti, druhy, formy, pozitivní a negativní vlivy CR, destinace CR, turistické atraktivity)

   2. Trendy CR  (předpoklady rozvoje CR, řízení CR, právní úprava, satelitní účet, trvale udržitelný CR, CR v národním hospodářství)

   3. Letecká doprava (materiálně-technické podmínky, výhody a nevýhody, sortiment poskytovaných služeb, přepravní třídy, letecké společnosti, členění LD, dopravní ceniny, letecký přepravní proces, mezinárodní asociace letecké dopravy)

   4. Železniční a vodní doprava (materiálně-technické podmínky, výhody a nevýhody, sortiment poskytovaných služeb, druhy dopravních prostředků)

   5. Silniční doprava a ostatní druhy dopravy (materiálně-technické podmínky, výhody a nevýhody, sortiment poskytovaných služeb, druhy dopravních prostředků, legislativa, ostatní druhy dopravy)

   6. Pasy, víza, pojištění v CR (cestovní doklady, pomoc zastupitelských úřadů, zdravotní rizika při cestování do zahraničí, cestovní pojištění, peněžní a směnárenské služby)

   7. Lázeňský CR (význam lázeňství, podmínky poskytování lázeňských služeb - PLZ, charakteristika a dělení lázeňských služeb, lázeňská města v ČR a ve světě, wellness, zdravotní cestovní ruch)

   8. Kongresový CR (charakteristika a dělení kongresových akcí, podmínky poskytování kongresových služeb, dělení kongresových služeb, incentivní CR)

   9. CR mládeže, seniorů (specifikace segmentu zákazníků, charakteristické rysy, požadavky na služby CR)

   10. CR lovecký, náboženský, venkovský, dobrodružný (specifikace segmentu zákazníků, charakteristické rysy, specifika služeb v rámci forem)

   11. Cestovní kanceláře a cestovní agentury (význam a funkce CK a CA, historie vzniku CK, legislativní úprava činnosti CK a CA, dělení CK)

   12. Produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur (charakteristika a struktura produktu, smlouva o zájezdu, technika zpracování zájezdu, nabídka produktu, kalkulace zájezdu, distribuce produktu)

   13. Stravovací služby (materiálně-technické podmínky poskytování služeb, kategorizace hostinských zařízení, catering, nabídka produktu, realizace produktu, formy rychlého občerstvení, společné stravování, světová a národní gastronomie)

   14. Ubytovací služby (materiálně-technické podmínky poskytování služeb, dělení a kategorizace ubytovacích zařízení, péče o hosta, hoteloví pracovníci, služby placené a neplacené, práce hotelové recepce, osoba recepčního, odpovědnost za škody)

   15. Památky UNESCO (definice, hmotné, nehmotné, přehled památek UNESCO v ČR a ve světě, 7 starobylých divů světa + 7 nově zařazených divů světa)

   16. Historie průvodcovství, typologie průvodce (historie průvodcovské činnosti, základní typy průvodců, povinnosti průvodce po celou dobu zájezdu, povinnosti průvodce při mimořádných situacích, podmínky provozování činnosti, pomoc zastupitelských úřadů)

   17. Průvodcovské služby (převzetí zájezdu, náplň práce průvodce – topografická, chronologická a psychologická příprava, slovní projev průvodce, animační služby, klubový CR, TIC a jejich role v CR)

   18. Využití informačních technologií v CR (současné využití výpočetní a komunikační techniky v CR, informační a rezervační systémy, využití internetu v CR, ICT trendy v CR, sociální média)

   19. Marketing v CR (vývoj marketingu, vlastnosti služeb CR, segmentace trhu CR, kvalita služeb CR, nabídka a poptávka v CR, marketing destinace, marketingový výzkum, SWOT analýza, PESTLE analýza, konkurenceschopnost v CR)

   20. Marketingový mix v CR (základní 4P, rozšířený mix – product, price, place, promotion, people, packaging, programming, partnership)

 

Kulturněhistorický zeměpis (maturitní témata)

 

1. Praha (předpoklady cestovního ruchu, historické centrum, Velká Praha, přírodní a technické památky)

2. Středočeský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

3. Liberecký a Královéhradecký kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

4. Ústecký a Karlovarský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

5. Plzeňský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

6. Jihočeský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

7. Pardubický kraj a Vysočina (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

8. Jihomoravský a Zlínský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

9. Olomoucký a Moravskoslezský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

10. Střední Evropa I. (Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko – kulturní a přírodní atraktivity)

11. Střední Evropa II. (Slovensko, Maďarsko, Polsko – kulturní a přírodní atraktivity)

12. Jihozápadní Evropa (Španělsko, Portugalsko – kulturní a přírodní atraktivity)

13. Jižní Evropa (Itálie – kulturní a přírodní atraktivity, Etruská kultura, starověký Řím)

14. Jihovýchodní Evropa I. (Řecko, ostrovy – kulturní a přírodní atraktivity, předřecké kultury)

15. Jihovýchodní Evropa II. (Slovinsko, Chorvatsko, státy bývalé Jugoslávie, Bulharsko a Rumunsko)

16. Severní a východní Evropa (Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Ukrajina, Rusko – kulturní a přírodní atraktivity)

17. Západní Evropa I. (Francie – kulturní a přírodní atraktivity)

18. Západní Evropa II. (Velká Británie, Irsko, státy Beneluxu – kulturní a přírodní atraktivity

19. Severní Amerika (Kanada, USA – kulturní a přírodní atraktivity)

20. Střední a Jižní Amerika (kulturní a přírodní atraktivity, pozůstatky předkolumbovských kultur)

21. Jihozápadní Asie (Turecko, Izrael, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie – kulturní a přírodní atraktivity)

22. Jižní a jihovýchodní Asie (Indie, Srí Lanka, Nepál, Maledivy, Thajsko, Indonésie, Vietnam, Singapur, Malajsie – kulturní a přírodní atraktivity)

23. Východní Asie I. (Čína – kulturní a přírodní atraktivity)

24. Východní Asie II. (Japonsko – kulturní a přírodní atraktivity)

25. Afrika I. (Egypt – kulturní a přírodní atraktivity)

26. Afrika II. (Maroko, Keňa, Jihoafrická republika, ostrovy – kulturní a přírodní atraktivity)

27. Austrálie a Oceánie, Nový Zéland (kulturní a přírodní atraktivity, urbanismus hlavního města)

 

Anglický jazyk (maturitní témata)

 

   1. The United Kingdom (besides London) – geography, history, places of interest, festivals, etc.

   2. The United States of America (besides New York and Washington, D. C.) – geography, history, places of interest, etc.

   3. The Republic of Ireland - geography, history, places of interest, festivals, etc.

   4. Australia – geography, history, places of interest, festivals, fauna and flora, etc.

   5. New Zealand – geography, history, places of interest, festivals, fauna and flora, etc.

   6. Canada – geography, history, places of interest, festivals, fauna and flora, etc.

   7. The Czech Republic (besides Prague) - geography, history, places of interest, etc.

   8. London – history, sightseeing, places of interest, etc.

   9. American cities – history,sightseeing, places of interest, etc.

   10. Prague – history, sightseeing, places of interest, etc.

   11. Festivals in the Czech Republic – public holidays, celebrations, customs

   12. Festivals in the United Kingdom - public holidays, celebrations, customs

   13. Festivals in the United States of America - public holidays, celebrations, customs

   14. Cuisine in the Czech Republic - traditional meals, drinks, eating out, etc.

   15. British cuisine - traditional meals, drinks, eating out, etc.

   16. American cuisine – traditional meals, drinks, eating out, etc.

   17. Types of tourism and popular destinations in the Czech Republic

   18. Types of tourism and popular destinations in Europe (besides the Czech Republic)

   19. Types of tourism and popular destinations in the world (besides Europe)

   20. Anglo-American literature – famous authors and their work

 

Kritéria hodnocení MZ

 

V Praze dne 29. 9. 2023
Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy