Dny otevřených dveří 8. 11. 2023 od 8 do 17 hodin a 17. 1. 2024 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Maturity

Maturity

Vše o maturitní zkoušce na www.cermat.cz

 

MATURITY ve školním roce 2022/2023

 

obor: 6542M/02 Cestovní ruch

 

Společná část (státní)

povinné zkoušky

 1. Český jazyka a literatura - didaktický test
 2. Cizí jazyk - didaktický test nebo Matematika - didaktický test

 

Profilová část (školní)

povinné zkoušky

 1. Český jazyk a lit. - písemná práce + ústní zkouška
 2. Cizí jazyk - písemná práce + ústní zkouška
 3. Cestovní ruch - ústní zkouška
 4. Kulturněhistorický zeměpis - ústní zkouška
 5. Soubor odborných předmětů - praktická zkouška

 

Jednotlivé odborné zkoušky profilové části zahrnují učivo těchto předmětů:

Cestovní ruch – cestovní ruch, marketing, průvodcovské služby

Kulturněhistorický zeměpis - zeměpis cestovního ruchu, dějiny umění

Soubor odborných předmětů – cestovní ruch, ekonomika, účetnictví, písemná elektronická komunikace, informatika – zkouška je písemná, trvá 360 minut

 

V Praze dne 30. 9. 2022
Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy

 

 

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla)

 1. Epos o Gilgamešovi
 2. Homér: Odysseia
 3. Kosmas: Kronika česká
 4. Mastičkář
 5. Boccaccio: Dekameron
 6. Villon: Malý testament
 7. Shakespeare: Hamlet
 8. Shakespeare: Romeo a Julie
 9. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
 10. Molière: Lakomec
 11. Defoe: Robinson Crusoe

Světová a česká literatura 19. století (min. 3 díla)

 1. Puškin: Evžen Oněgin
 2. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži
 3. Poe: Povídky
 4. Dumas: Tři mušketýři
 5. Tyl: Strakonický dudák
 6. Mácha: Máj
 7. Erben: Kytice
 8. Havlíček: Tyrolské elegie
 9. Havlíček: Král Lávra
 10. Němcová: Babička
 11. Němcová: Divá Bára
 12. Němcová: V zámku a podzámčí
 13. Neruda: Povídky malostranské
 14. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
 15. Vrchlický: Noc na Karlštejně
 16. Jirásek: Staré pověsti české
 17. Tolstoj: Anna Kareninová
 18. Dostojevskij: Zločin a trest
 19. Gogol: Revizor
 20. Flaubert: Paní Bovaryová
 21. Zola: Zabiják
 22. Dickens: Oliver Twist

Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 díla)

 1. Shaw: Pygmalion
 2. Remarque: Na západní frontě klid
 3. Steinbeck: O myších a lidech
 4. Styron: Sophiina volba
 5. Eco: Jméno růže
 6. Hemingway: Stařec a moře
 7. Kafka: Proměna
 8. Nabokov: Lolita
 9. Orwell: 1984
 10. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče

Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 děl)

 1. Gellner: Radosti života
 2. Bezruč: Slezské písně
 3. Wolker: Těžká hodina
 4. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 5. Čapek, K.: Bílá nemoc
 6. Čapek K.: Povídky z jedné kapsy
 7. Čapek K.: Povídky z druhé kapsy
 8. Poláček: Bylo nás pět
 9. Pavel: Smrt krásných srnců
 10. Pavel: Jak jsem potkal ryby
 11. Hrabal: Ostře sledované vlaky
 12. Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále
 13. Hrabal: Postřižiny
 14. Fuks: Spalovač mrtvol
 15. Klíma: Má veselá jitra
 16. Viewegh: Báječná léta pod psa
 17. Mornštajnová: Hana

 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:

Žák vybírá 20 literárních děl.

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla.

Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla.

Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla.

Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl.

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 

V Praze dne 30. 9. 2022
Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy

 

 

Cestovní ruch (maturitní témata)

 1. Charakteristika CR (historie, druhy, formy, pozitivní a negativní vlivy CR)
 2. Trendy CR (předpoklady rozvoje CR, řízení CR, právní úprava, satelitní účet, trvale udržitelný CR)
 3. Letecká doprava, ostatní druhy dopravy (materiálně-technické podmínky, sortiment poskytovaných služeb, letecké společnosti, největší letiště -
  ČR + svět, mezinárodní asociace letecké dopravy, ostatní druhy dopravy)
 4. Železniční, silniční a vodní doprava (materiálně-technické podmínky, sortiment poskytovaných služeb, druhy dopravních prostředků, legislativa)
 5. Pasy, víza, pojištění v CR (pomoc zastupitelských úřadů, zdravotní rizika)
 6. Lázeňský CR (podmínky poskytování lázeňských služeb, charakteristika a dělení lázeňských služeb, služby zdravotního CR - wellness)
 7. Kongresový CR (charakteristika a dělení kongresových akcí, podmínky poskytování kongresových služeb, dělení kongresových služeb, incentivní CR)
 8. CR mládeže, seniorů (specifikace segmentu zákazníků, charakteristické rysy, služby CR - stravovací, ubytovací)
 9. CR lovecký, náboženský, venkovský, dobrodružný (specifikace segmentu zákazníků, charakteristické rysy, služby CR - stravovací, ubytovací)
 10. Cestovní kanceláře (význam a funkce CK, historie vzniku CK, legislativní úprava činnosti CK a CA, dělení CK)
 11. Produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur (charakteristika a struktura produktu, technika zpracování zájezdu, nabídka produktu, distribuce produktu)
 12. Stravovací služby (materiálně-technické podmínky poskytování služeb, kategorizace hostinských zařízení, nabídka produktu, realizace produktu, formy rychlého stravování a občerstvení, světová a národní gastronomie)
 13. Ubytovací služby (materiálně-technické podmínky poskytování služeb, dělení a kategorizace ubytovacích zařízení, péče o hosta, služby placené a neplacené, odpovědnost za škody)
 14. Turistické atraktivity (kulturní, sportovní, přírodní, hlavní důvody návštěvy ČR zahraničními turisty, světový CR, 7 divů světa + 7 nových divů světa)
 15. Památky UNESCO (definice, hmotné, nehmotné, přehled památek UNECSO v ČR a ve světě)
 16. Historie a typologie průvodce (historie průvodcovské činnosti, základní typy průvodců, povinnosti průvodce po celou dobu zájezdu, povinnosti průvodce při mimořádných situacích, pomoc zastupitelských úřadů)
 17. Průvodcovské služby (převzetí zájezdu, náplň práce průvodce - topografická, chronologická a psychologická příprava, animační služby, klubový CR)
 18. Využití informačních technologií v CR (současné využití výpočetní a komunikační techniky v CR, informační a rezervační systémy, internet)
 19. Marketing v CR (vlastnosti služeb CR, segmentace trhu CR, marketing destinace, marketingový výzkum, SWOT analýza)
 20. Marketingový mix v CR (produkt, price, place, promotion, balíčky služeb, programování, lidé, partnerství)

 

Kulturněhistorický zeměpis (maturitní témata)

 1. Praha (předpoklady cestovního ruchu, historické centrum, přírodní a technické památky)
 2. Středočeský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)
 3. Liberecký, Ústecký, Karlovarský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)
 4. Plzeňský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)
 5. Jihočeský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)
 6. Královehradecký a Pardubický kraj, Vysočina (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)
 7. Jihomoravský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)
 8. Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)
 9. Střední Evropa (Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko)
 10. Střední Evropa (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko)
 11. Jihozápadní Evropa (Portugalsko, Španělsko)
 12. Jižní Evropa (Itálie, Chorvatsko)
 13. Jihovýchodní Evropa (Řecko, Bulharsko, Rumunsko)
 14. Severní a východní Evropa (Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Ukrajina, Rusko)
 15. Západní Evropa (Francie)
 16. Západní Evropa (Velká Británie, Irsko, státy Beneluxu)
 17. Severní Amerika (Kanada, USA)
 18. Střední a Jižní Amerika
 19. Jihozápadní Asie (Turecko, Izrael, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie)
 20. Jižní a jihovýchodní Asie (Indie, Nepál, Maledivy, Thajsko, Indonésie, Singapur, Malajsie)
 21. Východní Asie (Čína, Japonsko)
 22. Afrika (Maroko, Tunis, Egypt, Keňa, Jihoafrická republika, ostrovy)
 23. Austrálie, Nový Zéland

 

Anglický jazyk (maturitní témata) 

 1. The United Kingdom (besides London) – geography, history, places of interest, festivals, etc.
 2. The United States of America (besides New York and Washington, D. C.) – geography, history, places of interest, etc.
 3. The Republic of Ireland - geography, history, places of interest, festivals, etc.
 4. Australia – geography, history, places of interest, festivals, fauna and flora, etc.
 5. New Zealand – geography, history, places of interest, festivals, fauna and flora, etc.
 6. Canada – geography, history, places of interest, festivals, fauna and flora, etc.
 7. The Czech Republic (besides Prague) - geography, history, places of interest, etc.
 8. London – history, sightseeing, places of interest, etc.
 9. American cities – history, sightseeing, places of interest, etc.
 10. Prague – history, sightseeing, places of interest, etc.
 11. Festivals in the Czech Republic – public holidays, celebrations, customs
 12. Festivals in the United Kingdom - public holidays, celebrations, customs
 13. Festivals in the United States of America - public holidays, celebrations, customs
 14. Cuisine in the Czech Republic - traditional meals, drinks, eating out, etc.
 15. British cuisine - traditional meals, drinks, eating out, etc.
 16. American cuisine - traditional meals, drinks, eating out, etc.
 17. Types of tourism and popular destinations in the Czech Republic
 18. Types of tourism and popular destinations in Europe (besides the Czech Republic)
 19. Types of tourism and popular destinations in the world (besides Europe)
 20. Anglo-American literature - famous authors and their work

 

V Praze dne 30. 9. 2022
Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy

 

Kritéria hodnocení MZ