Dny otevřených dveří 11. 11. 2020 od 8 do 17 hodin a 20. 1. 2021 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Maturity

Maturity

Vše o státní maturitě na www.novamaturita.cz

 

MATURITY ve školním roce 2019/2020

obor: 6542M/02 Cestovní ruch

Společná část (státní) - povinné zkoušky

 1. Český jazyka a literatura
 2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová část (školní) - povinné zkoušky

 1. Cestovní ruch (ústní zkouška)
 2. Kulturněhistorický zeměpis (ústní zkouška)
 3. Soubor odborných předmětů (praktická zkouška)

 

Matematika+ - nepovinná zkouška

 

Jednotlivé zkoušky profilové části zahrnují učivo těchto předmětů:

Cestovní ruch (ústní zkouška) – cestovní ruch, marketing

Kulturněhistorický zeměpis (ústní zkouška) – zeměpis cestovního ruchu, dějiny umění

Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) – cestovní ruch, ekonomika, účetnictví, písemná elektronická komunikace, informatika – zkouška je písemná, trvá 360 minut

 

V Praze dne 7. 10. 2019
Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy

 

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury:

Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla)

 1. Epos o Gilgamešovi
 2. Homér: Odysseia
 3. Kosmas: Kronika česká
 4. Mastičkář
 5. Boccaccio: Dekameron
 6. Villon: Malý testament
 7. Shakespeare: Hamlet
 8. Shakespeare: Romeo a Julie
 9. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
 10. Molière: Lakomec
 11. Defoe: Robinson Crusoe

Světová a česká literatura 19. století (min. 3 díla)

 1. Puškin: Evžen Oněgin
 2. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži
 3. Poe: Povídky
 4. Dumas: Tři mušketýři
 5. Tyl: Strakonický dudák
 6. Mácha: Máj
 7. Erben: Kytice
 8. Havlíček: Tyrolské elegie
 9. Havlíček: Král Lávra
 10. Němcová: Babička
 11. Němcová: Divá Bára
 12. Němcová: V zámku a podzámčí
 13. Neruda: Povídky malostranské
 14. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
 15. Vrchlický: Noc na Karlštejně
 16. Jirásek: Staré pověsti české
 17. Tolstoj: Anna Kareninová
 18. Dostojevskij: Zločin a trest
 19. Gogol: Revizor
 20. Flaubert: Paní Bovaryová
 21. Zola: Zabiják
 22. Dickens: Oliver Twist

Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 díla)

 1. Shaw: Pygmalion
 2. Remarque: Na západní frontě klid
 3. Steinbeck: O myších a lidech
 4. Styron: Sophiina volba
 5. Eco: Jméno růže
 6. Hemingway: Stařec a moře
 7. Kafka: Proměna
 8. Nabokov: Lolita
 9. Orwell: 1984
 10. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče

Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 děl)

 1. Gellner: Radosti života
 2. Bezruč: Slezské písně
 3. Wolker: Těžká hodina
 4. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 5. Čapek, K.: Bílá nemoc
 6. Čapek K.: Povídky z jedné kapsy
 7. Čapek K.: Povídky z druhé kapsy
 8. Čapek K.: Obrázky z Holandska
 9. Poláček: Bylo nás pět
 10. Pavel: Smrt krásných srnců
 11. Pavel: Jak jsem potkal ryby
 12. Hrabal: Ostře sledované vlaky
 13. Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále
 14. Hrabal: Postřižiny
 15. Fuks: Spalovač mrtvol
 16. Klíma: Má veselá jitra
 17. Viewegh: Báječná léta pod psa

 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:

Žák vybírá 20 literárních děl.

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla.

Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla.

Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla.

Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl.

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.


Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kratochvílová


30. 9. 2019

Mgr. Jana Novotná
ředitelka školy

 

Cestovní ruch (maturitní témata)

Historie a typologie CR (druhy, formy, pseudoformy, negativní vlivy CR)

Trendy CR (předpoklady rozvoje CR, řízení CR, právní úprava)

Letecká doprava, ostatní druhy dopravy (materiálně-technické podmínky, sortiment poskytovaných služeb, dopravní ceniny, tarify, slevy, ostatní druhy dopravy - vertikální, specifické druhy dopravy)

Železniční, silniční a vodní doprava (materiálně-technické podmínky, sortiment poskytovaných služeb, dopravní ceniny, tarify, slevy)

Pasy, víza, pojištění v CR (asistenční služby, zdravotní služby)

Lázeňský CR (podmínky poskytování lázeňských služeb, charakteristika a dělení lázeňských služeb, služby zdravotního CR - wellness)

Kongresový CR (charakteristika a dělení kongresových akcí, podmínky poskytování kongresových služeb, dělení kongresových služeb, služby incentivního CR)

CR mládeže, seniorů (specifikace segmentu zákazníků, charakteristické rysy, služby CR - stravovací, ubytovací)

CR lovecký, náboženský, venkovský, dobrodružný (specifikace segmentu zákazníků, charakteristické rysy, služby CR - stravovací, ubytovací)

Cestovní kanceláře (význam a funkce CK, historie vzniku CK, legislativní úprava činnosti CK a CA, dělení CK)

Produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur (charakteristika a struktura produktu, technika zpracování zájezdu, nabídka produktu, distribuce produktu)

Stravovací služby (materiálně-technické podmínky poskytování služeb, kategorizace hostinských zařízení, nabídka produktu, realizace produktu, formy rychlého stravování a občerstvení, světová a národní gastronomie)

Ubytovací služby (materiálně-technické podmínky poskytování služeb, dělení a kategorizace ubytovacích zařízení, péče o hosta, služby placené a neplacené, odpovědnost za škody)

Turistické atraktivity (kulturní, sportovní, přírodní, hlavní důvody návštěvy ČR zahraničními turisty)

Památky UNESCO (definice, hmotné, nehmotné, přehled památek UNECSO v ČR, biosferické rezervace UNECSO, geoparky)

Historie a druhy průvodcování (historie průvodcovské činnosti, základní typy průvodců, náplň práce průvodce - topografická, chronologická a psychologická příprava)

Průvodcovské služby (převzetí zájezdu, osobní vybavení průvodce, povinnosti průvodce po celou dobu zájezdu, povinnosti průvodce při mimořádných situacích)

Využití informačních technologií v CR (rozdělení informací v CR, současné využití výpočetní a komunikační techniky v CR, informační a rezervační systémy, internet)

Marketing v CR (vlastnosti služeb CR, rozhodovací proces účastníků CR, nástroje marketingu v CR, segmentace trhu CR, kvalita služeb v CR, marketing destinace)

Marketingový mix v CR (produkt, price, place, promotion, balíčky služeb, programování, lidé, partnerství)

 

Kulturněhistorický zeměpis (maturitní témata)

Pražský kraj (předpoklady cestovního ruchu, historické centrum, přírodní a technické památky)

Středočeský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

Liberecký, Ústecký, Karlovarský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

Plzeňský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

Jihočeský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

Královehradecký a Pardubický kraj, Vysočina (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

Jihomoravský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj (předpoklady cestovního ruchu, kulturní a přírodní atraktivity, města)

Střední Evropa (Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko)

Střední Evropa (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko)

Jihozápadní Evropa (Portugalsko, Španělsko)

Jižní Evropa (Itálie, Chorvatsko)

Jihovýchodní Evropa (Řecko, Bulharsko, Rumunsko)

Severní a východní Evropa (Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Ukrajina, Rusko)

Západní Evropa (Francie)

Západní Evropa (Velká Británie, Irsko, státy Beneluxu)

Severní Amerika (Kanada, USA)

Střední a Jižní Amerika

Jihozápadní Asie (Turecko, Izrael, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie)

Jižní a jihovýchodní Asie (Indie, Nepál, Maledivy, Thajsko, Indonésie, Singapur, Malajsie)

Východní Asie (Čína, Japonsko)

Afrika (Maroko, Tunis, Egypt, Keňa, Jihoafrická republika, ostrovy)

Austrálie, Nový Zéland, Oceánie

 

Zpracovaly: Mgr. Blanka Kotoučová, Ing. Jana Vildová


30. 9. 2019

Mgr. Jana Novotná
ředitelka školy