Dny otevřených dveří 8. 11. 2023 od 8 do 17 hodin a 17. 1. 2024 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuálně

Aktuálně


Organizace výuky od 7. 12.

organizace_výuky_od_7._12.docxOpatření od 25. 11. 2020

 • od středy 25. 11. začne povinná prezenční výuka maturantů dle původního rozvrhu (bez TEV)
 • ostatní ročníky pokračují v povinné distanční výuce
 • zůstavá povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy i při výuce a dodržovat další hygienická opatření (dezinfekce a mytí rukou, časté větrání v učebnách - doporučeujeme teplejší oblečení)
 • obědy: maturanti - strávníci budou od středy 25. 11. hromadně přihlášeni, pokud nebudou chtít obědy, musí si je sami odhlásit
 • přihlášky k maturitní zkoušce obdrží žáci ve škole


Pokračování distanční výuky

Datum konání: 30. 10. 2020

Usnesením vlády z 30. 10. 2020 se zakazuje od 2. 11. 2020 osobní přítomnost žáků ve škole. Pokračujeme dále v distanční výuce dle stávajících pravidel.Distanční výuka a prodloužené prázdniny

Datum konání: 14. 10. 2020

Usnesením vlády ze dne 12. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

 • Pokračujeme dále v distanční výuce dle upravených rozvrhů (prostřednictvím MS Teams a Bakaláři)
 • Žáci jsou dle novely školského zákona povinni se distanční výuky účastnit
 • Případnou absenci na distanční výuce žáci/zákonní zástupci omlouvají do 3 dnů třídnímu učiteli
 • Všem strávníkům jsou plošně odhlášeny obědy
 • Změnou organizace školního roku vyhlášenou ministerstvem školství budou od 26. 10. do 30. 10. 2020 podzimní prázdniny
 • Sledujte aktuální dění a případné nové pokyny

Mgr. Jana Novotná, ředitelka školyDistanční výuka

Datum konání: 2. 10. 2020

Dle Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 15/2020 přecházíme od pondělí 5. 10. do 16. 10. 2020 na distanční výuku. Žáci, kteří nebyli přítomni ve škole a potřebují si vyzvednout učebnice a jiné pomůcky, mohou přijít v úterý 6. 10. a ve středu 7. 10. v 10:00 hodin do budovy školy.

Novela školského zákona zakotvuje povinnost žáka se této formy výuky účastnit. Sledována je i "docházka" - účast na vzdělávání.

Mgr. Jana Novotná, ředitelka školyUčební praxe žáků 29. 9.

Učební praxe 29. 9. 2020 - informace pro žáky.pdf

Učební praxe 29. 9. 2020.pdfHygienická opatření v budově školy

Hygienická pravidla.docxZahájení školního roku

Datum konání: 26. 8. 2020

Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 9 hodin. Žáci půjdou do svých kmenových tříd.
Všichni žáci jsou povinni řídit se opatřeními v souvislosti s COVID-19, která budou probrána první školní den.

Opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.docxPodzimní termín maturitních zkoušek

Datum konání: 26. 8. 2020

Pozvánky k didaktickým testům byly žákům zaslány emailem dne 18. 8. 2020.

Ústní maturitní zkoušky se uskuteční v pondělí 7. 9. 2020
od 13 hodin.
Harmonogram byl žákům zaslán emailem.Závěr školního roku, předání vysvědčení

Datum konání: 24. 6. 2020

Školní rok 2019/2020 v 1. - 3. ročníku bude ukončen
v úterý 30. 6. v 9:00 hodin.
Sraz před hlavním vchodem, kde žáci odevzdají třídním učitelům vyplněná Čestná prohlášení a společně zkontrolují šatní skříňky a boxy. Poté bude žákům v učebnách předáno vysvědčení.
Žáci dodržují v budově hygienická opatření, tzn. dezinfekci rukou a roušku.

cestne prohlaseni.pdf