Horní menu

Vítejte na stránkách Soukromé střední odborné školy START


STÁLE PŘIJÍMÁME ŽÁKY DO PRVNÍHO I DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

 

Nabízíme 4 leté maturitní obory:

65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

 
Záruka kvality:

 • škola s dvacetiletou tradicí (člen Sdružení soukromých škol ČMS), menší škola
  rodinného typu; škola je pravidelně dobře hodnocená Českou školní inspekcí

 • kvalitní teoretická a praktická příprava (dobré výsledky u maturit, nadstandardní
  výuka jazyků, kvalitní programy a akce na podporu výuky, možnost získání
  certifikátů – jazyky, účetnictví, průvodcovství aj.)

 • odborná praxe ve firmách, cestovních kancelářích, hotelech (možnost absolvování praxe v zahraničí a při zajišťování světových sportovních akcí

 • prospěch a docházku žáka mohou rodiče sledovat na webových stránkách školy

 • kvalitní vybavení školy

 • výborné celkové klima školy (stabilní, zkušený učitelský sbor, dobré vztahy mezi
  lidmi, příjemné prostředí)

 • menší počty žáků ve třídách a v jazykových skupinách

 • individuální přístup k žákům, pomoc v krizových situacích

 • jídelna v budově školy

 
Dny otevřených dveří již proběhly, ale po domluvě lze školu navštívit kdykoliv,
rádi vás uvítáme.

 

Certifikátem kvality jsou pro nás spokojení žáci, jejich rodiče a stovky spokojených absolventů.

 

 

 

 

  

sosstart_footer.png