Horní menu

Vítejte na stránkách Soukromé střední odborné školy START

 

Nabízíme 4letý maturitní obor:

65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH

 
Záruka kvality:

 • škola s dvacetiletou tradicí (člen Sdružení soukromých škol ČMS), menší škola
  rodinného typu; škola je pravidelně dobře hodnocená Českou školní inspekcí

 • kvalitní teoretická a praktická příprava (dobré výsledky u maturit, nadstandardní
  výuka jazyků, kvalitní programy a akce na podporu výuky, možnost získání
  certifikátů – jazyky, účetnictví, průvodcovství aj.)

 • odborná praxe ve firmách, cestovních kancelářích, hotelech (možnost absolvování praxe v zahraničí a při zajišťování světových sportovních akcí

 • prospěch a docházku žáka mohou rodiče sledovat na webových stránkách školy

 • kvalitní vybavení školy

 • mezinárodní ISIC průkaz prostřednictvím školy

 • výborné celkové klima školy (stabilní, zkušený učitelský sbor, dobré vztahy mezi
  lidmi, příjemné prostředí)

 • menší počty žáků ve třídách a v jazykových skupinách

 • individuální přístup k žákům, pomoc v krizových situacích

 • jídelna v budově školy

 
Dny otevřených dveří proběhnou ve středu 11. 11. 2015 od 8 do 18 hodin
a ve středu 27. 1. 2016 od 8 do 18 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.

 

Certifikátem kvality jsou pro nás spokojení žáci, jejich rodiče a stovky úspěšných absolventů.

 

 

 

 

  

sosstart_footer.png